מיניות ומוגבלות SEXUALITY, DISABILITIES AND SPECIAL NEEDS


 
 Scroll down for Eng
lish                                    
 
"מין, מיניות ויחסים בין המינים בקרב אנשים עם מוגבלות, עמוסים במיתוסים רבים, בדעות קדומות מוטעות ובחשיבה שיפוטית ושוללת בקרב הציבור"

מין, מיניות ויחסים בין המינים בקרב אנשים עם מוגבלות, עמוסים במיתוסים רבים, בדעות קדומות מוטעות ובחשיבה שיפוטית ושוללת בקרב הציבור.
מיניות היא מרכיב משמעותי בחיי האדם. למיניות יש השפעה על אינטימיות, הגדרה עצמית, רווחה רגשית ואיכות חייו של האדם או הזוג. למרות זאת, במשך שנים רבות נושא המיניות של אנשים עם מגבלה היה בגדר טאבו. יש מגמה "להקטין" או להתעלם ממיניות של קבוצות אלו. הם החלו לסנגר על עצמם בכל תחומי חייהם, גם בתחום הפרטי ביותר בחייהם – בזוגיות ובמיניות.
הסדנא נותנת כלים וליגיטימציה למיניות של אוכלוסיית הנ"ל תוך כדי דרכי התמודדות בביצוע הזכות למיניות .
צוותים העובדים עם אנשים עם מוגבלות -סדנת צוות
מטרה: עמדות בתחום המיניות מוגבלות, התפתחות מינית לצד המוגבלות, חינוך מיני, מניעת פגיעה
השיח המיני: כלים לשחח על הנושא
 

 

 
Sexuality is a significant component of human life. Sexuality intimacy ,self determination , emotional well being and the quality of life of the person and couple.For many years the subject of sexuality for people with disabilities either physical or mental was taboo.The trend was to ignore the sexual needs of this group but nowadays special needs groups have started defending and empowering these sexual rights in all aspects of their daily lives
                 The workshop aims at providing tools to legitimise these rights for this population group 
 Staff workshops 
        These workshop aims at improving staff members insights into  sexuality rights of the clients within an institutional structure                                                     
                                                                                              
תגובות הוסף תגובה הוסף תגובה
דף הבית טלפוןפייסבוק