מעגלים אינטימיים- לאוכלוסייה עם עם מוגבלות קוגנטיבית-SOCIAL INTIMACY CIRCLES- SPECIAL NEEDS


Scroll down for English


SOCIAL INTIMACY CIRCLES- SPECIAL NEEDS
מעגלים אינטימיים- לאוכלוסייה עם מוגבלות קוגנטיבית
סדנת מעגלים מלמדת התנהגות מותאמת מבחינת מרחק חברתי ודרגות קרבה דרך שימוש במעגלי צבע; החל מהמעגל הפנימי המייצג את עצמי, דרך מעגלים נוספים ההולכים ומתרחקים מהמרכז, עד למעגל של האנשים הזרים
שיטת המעגלים 
מיון  הסביבה החברתית בשישה מעגלים על פי  מידת הקרבה.
בכל אחד מהעיגולים קובעים:
 1
דיבור: על מה מתאים לדבר
2  מגע: איזה מגעים מתאימים
 3 אמון: מה מידת האמון שיש

הסדנא  באה ללמד ולשפר חמישה תחומים מרכזיים:
מרחב אישי
מרחק חברתי ודרגות קירבה
התנהגות מינית וחברתית מקובלת
מיומנויות תקשורת אישית ובין – אישית
 הערכה עצמית
This workshop focus on intimacy circles for special needs through the use of colors Its aim is to differentiate between the different social distances and intimacy levels and know how to react accordingly and appropriately in different social distance circles.The circles start from the inner circle representing the self,through to the additional circles , the furthest being strangers
Method
Social environments are sorted into six circles according to their proximity.In each circle the following issues are discussed
?Who can I talk to
?Touch: what contacts qualifies trust
Trust: What is the degree of mutual agreement
 
 
דף הבית טלפוןפייסבוק