"מעגלים בהחיים" CIRCLES OF LIFEScroll down for English
תחשבו לרגע על החיים שלכם. החיים בנויים ממעגלים. כשאנחנו נולדים, מעגל המשפחה עוטף אותנו בחיבוק חם. יכולת התקשורת בינינו מתפתחת במעגל החברים בגן, אנחנו מתבגרים יחד בתיכון, נלחמים יחד כצוות או כמחלקה בצבא, יחד קורעים את העולם בטיול לחו"ל, לומדים יחד , מקימים משפחה משלנו – שהופכת עבורנו למעגל הקרוב ביותר – ונכנסים למעגל העבודה. איכות החיים שלנו תלויה באיכות היחסים בינינו לבין חברינו למעגלים השונים בחיינו. כשבמעגלים שלנו יש חום, פרגון ועזרה הדדית, אנחנו מכנים את זה בשמות כמו: ידידות, שותפות, חברות ואפילו אהבה, וכשהקשרים במעגלי חיינו מתרופפים ומתקררים, אנחנו סובלים. מאוד. גירושין, חוסר ביטחון פסיכולוגי, בדידות ואפילו מחלות הם רק דוגמאות אחדות.
מדובר בסדנא חווייתית של עוצמה ושל התפתחות אישית המאפשרת חיבור בין המצוי לרצוי דרך מעגלים בחיים . הסדנא נותנת כלים למימושם תוך צמיחה אישית והתחברות פנימית בהתמודדות במעגלי החיים שהתרופפו והשתנו ומסייע לבניית מעגלים חדשים להמשך הדרך . 
Think for a minute about your life, the c
 the circles of life. 
When we are born, the family circle warmly embraces us .
We then experience the ability to communicate with the circle of friends in the kindergarten, then we grow older in high school together, serve together as a team or department within the military, exploring the world on a trip abroad, studying together, putting preference on our own family and then entering the labor market. - that is the closest circle .
The quality of our life depends on the quality of the relationship between us and our friends in various circles of our lives. 
When the circles we have met are filled with encouragement and mutual support, we call it names like: friendship, partnership,and even love.. When these circles of our lives fall apart , as a result of a crisis or other causes it results in insecurity and loneliness 
this workshop aims at providing tools for personal growth allowing us to cope with the fallen apart circles in our lives and assist in re- shaping the new cicles in our lives. 

 

 
 
 
 
דף הבית טלפוןפייסבוק