קבוצות תמיכה - SUPPORT GROUPS

Scroll down for English
אחד הדברים שחוזרים עליהם אנשים הסובלים מבעיה כלשהי הוא תחושת הבדידות. התחושה שרק הם סובלים מבעיה זו ושאיש אינו מבין אותם. קבוצות תמיכה, באות לפתור מצוקה זו, ולאפשר לאנשים הסובלים מבעיה מסוימת להיפגש עם אנשים הסובלים מאותה בעיה.האמונה העומדת בבסיסן של קבוצות התמיכה היא כי לקבוצה יש כוח מרפא. במסגרת הקבוצה תומכים החברים זה בזה, מייעצים, מקשיבים ומעודדים. המטרה היא שהמשתתפים יצאו מן הקבוצה מחוזקים ועם כוחות חדשים להמשך ההתמודדות.
קיים מגוון סוגי קבוצות תמיכה אשר מתאימות ומותאמות עפ"י צורכי קהל היעד

One of the biggest issues that people have in dealing with problems is the feeling of loneliness and that no one can truely understand .Support groups ,assist in solving this downfall ,by allowing others in the group to help and share mutual feelings of loneliness together with a given understanding that you are no longer alone .The group can have the power to strengten ones weakness at the time as a result of the support and understanding of each other's advise accompanied with mutual understanding and encouragement . The goal of support groups is to ensure that the participants leave the group reinforced with new strength to continue .A vast variety of support groups exist that are suitably adapted according to the needs of the target audience

דף הבית טלפוןפייסבוק